II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji

27 Września 2018, 11:00 (Czwartek) - 28 Września 2018, 17:00 (Piątek)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Normalny
już niedostępne -


II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji

"Ile prywatyzacji w rewitalizacji? -
O udziale kapitału prywatnego w wykonywaniu zadań gminy"

Gdańsk, 27-28 września 2018 r.


Już dziś zapraszamy na Metropolitalny Kongres Rewitalizacji, wyjątkowe wydarzenie organizowane w Gdańsku przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny. Coroczny dwudniowy Metropolitalny Kongres Rewitalizacji jest miejscem spotkań, wystąpień i ciekawych dyskusji ekspertów na tematy związane z prowadzeniem procesów rewitalizacji miast.

Myślą przewodnią tegorocznego Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji będzie możliwy udział kapitału prywatnego w procesie rewitalizacji.

Zgodnie z obowiązującą ustawą przez rewitalizację należy rozumieć zespół zadań własnych gminy. Takimi zadaniami są przygotowywanie rewitalizacji, jej prowadzenie - w tym poprzez realizację tzw. przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także ocena (monitoring i ewaluacja). Co istotne, zadania z zakresu rewitalizacji mają charakter publiczny, co oznacza, że zasadniczo są one finansowane ze środków publicznych Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polski czy też jednostek samorządu terytorialnego. Zasoby publiczne są jednak ograniczone, stąd w dyskursie publicznym coraz częściej pojawia się kwestia udziału prywatnego kapitału i biznesu w finansowaniu rewitalizacji. Przedmiotowy problem jest podnoszony tym częściej, im częściej rozważa się wielkość funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z których Rzeczpospolita Polska będzie mogła korzystać w kolejnej perspektywie budżetowej. Mechanizmem umożliwiającym udział prywatnego kapitału i biznesu jest tzw. prywatyzacja zadań publicznych, która odciąża sektor publiczny w określonym zakresie. Być może stanowi ona remedium na wskazany problem?

Na tegorocznym kongresie będziemy szukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Czy prywatyzować zadania publiczne z zakresu rewitalizacji? Jeżeli tak, gdzie należy postawić granice tej prywatyzacji?
  • W jakim stopniu prywatni przedsiębiorcy powinni uczestniczyć w rewitalizacji, w jakim stopniu powinni ją finansować?
  • W jakich prawnych formach należy te zadania prywatyzować? Jakie mechanizmy powinny temu służyć, ażeby aksjologia rewitalizacji i interes publiczny były urzeczywistniane także przez prywatnych przedsiębiorców?
  • Czy prywatyzacja zadań publicznych w zakresie rewitalizacji jest zasadna i słuszna

Na te i na inne pytania odpowiedzi będą szukać nasi goście podczas kongresowych sesji, paneli i warsztatów.

Na Kongresie przedstawimy również podmioty, które dzięki swojej dynamicznej działalności społecznej, kreatywnym inicjatywom na rzecz aktywizacji mieszkańców na terenach rewitalizowanych, stały się prawdziwymi "motorami rewitalizacji" w swoich lokalnych społecznościach. Pokażemy wyróżniające się w Polsce przykłady dobrych praktyk realizacji działań społecznych. Mamy nadzieję, że dzięki temu Metropolitalny Kongres Rewitalizacji stanie się miejscem inspiracji do tworzenia nowych, ciekawych inicjatyw, które będą służyły aktywizacji i integracji mieszkańców polskich miast.

W tegorocznym Metropolitalnym Kongresie Rewitalizacji wezmą udział nie tylko przedstawiciele władz samorządu województwa pomorskiego, liczni eksperci zajmujący się tematyką rewitalizacji w różnych częściach Polski, ale także przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Szczególnie interesujące będą wystąpienia przedsiębiorców, którzy z powodzeniem realizują dochodowe inwestycje na terenach rewitalizowanych oraz przedstawicieli prywatnych podmiotów społecznych na co dzień aktywnie realizujących pozytywne zmiany w swojej najbliższej okolicy i wśród jej mieszkańców.

----------------------

Weź udział w Metropolitalnym Kongresie Rewitalizacji, który odbędzie się w Gdańsku w dniach od 27 do 28 września 2018 r. Udział w Metropolitalnym Kongresie Rewitalizacji . Wystarczy zapisać się w systemie Evenea.  Udział w Kongresie jest nieodpłatny. We wszelkich sprawach organizacyjnych prosimy pisać na adres: konferencje@im.edu.pl.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku wydarzenia Gdańsk